16/05/2019 Integratie van Applicaties, Cloud en Mobile

16/05/2019 Integratie van Applicaties, Cloud en Mobile

Date/time

16/05/2019
9:30 am – 17:00 pm

Address

Amrath Hotel Lapershoek, Hilversum
The Netherlands

Description

INTEGRATIE VAN APPLICATIES, CLOUD EN MOBILE

 

Applicatie integratie en integratie van IT-systemen en processen blijft een zeer actueel thema en de technologische mogelijkheden evolueren voortdurend. Enerzijds kampt u met de integratie van systemen binnen organisaties met behulp van Enterprise Application Integration (EAI) en Enterprise Service Bus (ESB), een problematiek waarin SOA en Business Process Management een steeds grotere rol opeisen. Anderzijds wordt de integratie met partners buiten de grenzen van de organisatie steeds belangrijker, een problematiek waarbij cloud-integratie en self-service integratieoplossingen in de cloud steeds meer op de voorgrond treden.

Het IT landschap van organisaties bestaat vaak uit een grote diversiteit aan toepassingen die – net zoals de diverse entiteiten binnen een organisatie zelf – samengevoegd moeten worden tot een goed geolied geheel. Hiertoe zijn allerlei informatiestromen tussen deze applicaties noodzakelijk. Met een dynamische organisatie die continu innoveert en optimaliseert, moet de IT de nieuwe of gewijzigde bedrijfsprocessen vlot en consistent ondersteunen. Hiertoe moeten de koppelingen tussen IT toepassingen ook permanent worden aangepast. En uiteraard zonder dat er hapering ontstaat.

Nu is software uiterst kneedbaar en kunnen de koppelingen tussen IT-systemen op talloze manieren worden gerealiseerd. Een consistente aanpak – op basis van een Service Oriented Architectuur – is daarom vereist. Web Services hebben hier al het nodige bijgedragen maar er blijft een enorme diversiteit en continue technische innovatie. Daarbij moeten we uiteraard ook de bestaande en al wat oudere IT-oplossingen blijven inpassen. Diverse integratietools en oplossingen zijn zeer nuttige hulpmiddelen om deze koppelingen op een efficiënte, consistente en service georiënteerde manier te realiseren.

Daar waar communicatie tussen interne systemen (A2A) onder controle is van de eigen IT-organisatie, moet voor communicatie met partners (B2B) nog meer flexibiliteit aan de dag worden gelegd. Gegevensuitwisseling tussen business partners heeft zijn eigen, specifieke karakteristieken: een grote variëteit aan bericht formaten (van EDI tot XML) en uiteraard ook beveiliging.

Het seminar

Tijdens dit seminar wordt op een praktijkgerichte manier ingezoomd op de diverse integratietechnologieën en de integratietools. De basis bouwsteen is hierbij de Enterprise Services Bus. De ESB vormt dikwijls ook het fundament voor Business Process engines. Vanuit hands-on kennis en ervaring met diverse integratietools wordt de werking en de toegevoegde waarde van dergelijke integratietools uitgelegd. Hierbij wordt ook verwezen naar een veelheid aan relevante cases en concrete implementaties.

Er wordt ingezoomd op de markt van de integratietools, met o.a. Microsoft BizTalk, Tibco, SoftwareAG webMethods, de IBM Integration Suite, Oracle en SAP Netweaver. Ook de markt van de integratietools evolueert sterk: producten en soms zelfs volledige leveranciers verdwijnen en nieuwe spelers verschijnen. Tijdens het seminar wordt inzicht verschaft in deze dynamische markt. Ook interessant hierbij is de dynamiek rond in-house versus outsourced integratie – met name voor B2B integratie – en de ontwikkelingen rondom outsourced integratie.

Een stevig fundament wordt tijdens dit seminar gelegd inzake integratieaspecten en -technologieën. Om het huidige As-is integratielandschap te begrijpen, moeten we af en toe terugblikken naar het verleden en toenmalige keuzes kaderen. Maar uiteraard moet u oog houden voor het To-be: welke nieuwe trends en ontwikkelingen staan ons te wachten? En waar moet u zich op voorbereiden, zoals Master Data Management, In-memory en Grid, mobile, API-management en Cloud. Er wordt uitgebreid ingegaan op integratie met SAAS (bv. SalesForce en SuccessFactors) alsook PAAS (Google App Engine, Microsoft Azure). Maar bijzondere aandacht verdienen de cloud integratieoplossingen: een nieuwe generatie integratietools – de zg. integration Platform As A Service of iPAAS – verschenen op de markt. Wat bieden producten zoals Dell Boomi, Microsoft Azure of IBM Cast Iron?

Leerdoelen

Op dit seminar met Guy Crets verkrijgt u kennis over de volgende onderwerpen:

  • Systemen met elkaar koppelen tot een consistent IT-landschap
  • De zin en onzin van bepaalde integratietechnologieën
  • De werking van integratietools
  • Services, loosely coupling en integratiepatronen
  • Het begrijpen van de markt van de integratietools
  • De nieuwste ontwikkelingen en trends
  • Hoe concreet en vergevorderd de ontwikkelingen zijn op het gebied van cloud-integratie

Bestemd voor ú

Dit seminar is van belang voor alle IT-professionals die direct of indirect betrokken zijn bij integratietrajecten: managers, projectleiders, IT-architecten, businessanalisten, ontwerpers, applicatie-ontwikkelaars, SOA- en datawarehouse-specialisten. Op een kritische en gebalanceerde manier wordt een overzicht gegeven van de verschillende integratievormen. Heeft u te maken met applicatieintegratie en integratie van systemen en processen in welke zin dan ook? Dan is dit seminar verplichte kost voor u.

Aarzel daarom niet en schrijf u snel in! https://adeptevents.nl/event/applicatieintegratie-enterprise-service-bus#generalWorking at i8c
i8c is a system integrator that strives for an informal atmosphere between its employees, who have an average age of approx 30 years old. We invest a lot of effort in the professional development of each individual, through a direct connection between the consultants and the management (no multiple layers of middle management). We are based in Kontich, near Antwerp, but our customers are mainly located in the triangle Ghent-Antwerp-Brussels and belong to the top 500 companies in Belgium (Securex, Electrabel, UCB, etc…).
Quality Assurance
i8c is committed to delivering quality services and providing customer satisfaction. That’s why we invested in the introduction of a Quality Management System, which resulted in our ISO9001:2000 certification. This guarantees that we will meet your expectations, as a reliable, efficient and mature partner for your SOA & integration projects. i8c also signed the eTIC Benelux charter, which proves our commitment to ethical service delivery.