18/11/2019 API MANAGEMENT: AANPAK, TOOLS & BEVEILIGING (NIEUWE HERHALING)

18/11/2019 API MANAGEMENT: AANPAK, TOOLS & BEVEILIGING (NIEUWE HERHALING)

Date/time

18/11/2019 13:30 pm – 20.30 pm

Address

Culliganlaan 4b

1831 Diegem

Description

API MANAGEMENT: AANPAK, TOOLS & BEVEILIGING (NIEUWE HERHALING)

Het mobiel gebruik van Internet zal in de nabije toekomst dat van het traditionele ‘wired’ web ver overtreffen. Om aan deze noden en verwachtingen te blijven voldoen, moeten toepassingen efficiënt ontsloten kunnen worden. Hiervoor kunnen wij beroep doen op een moderne variant van ‘services’, zijnde de ‘Application Programming Interfaces’ (API’s). Dergelijke API’s vormen bovendien gebruiksklare bouwstenen voor nieuwe, innovatieve toepassingen. Ze zorgen ervoor dat bedrijven zich veel sneller kunnen aanpassen aan veranderingen in de markt, en verzamelen daarbij op hun beurt een schat aan informatie over app-ontwikkelaars en -gebruikers.

U krijgt een duidelijk antwoord op o.a. volgende vragen: welke zijn de mogelijke business modellen ? welke zijn de onderliggende technologieën ? hoe API’s beschrijven en promoten naar de buitenwereld ? welke ontwerpaspecten moeten in acht genomen worden ? hoe API’s goed en ordentelijk ontsluiten ? welke vendors zijn er op de markt van API Management-producten en welke zijn hun sterktes en zwaktes ? En hoe moeten API’s beveiligd worden ?

U ontvangt er een zeer uitgebreide documentatie bovenop !

PROGRAMMA

 1. Inleiding op de wereld van API’s
  • De opkomst van API’s
  • API versus SOA
  • Drijfveren voor de inzet van API’s
  • API-typen: intern, partner, publiek
  • Relatie met citizen integration, microservices en governance
 2. Management van API’s
  • Overzicht van API Management-oplossingen
  • API Portaal in detail
  • De ondersteuning van ontwikkelaars in alle fases
  • De API Gateway als motor van de API Management-oplossing
  • Monitoring van de API Management-oplossing
 3. De Technology Stack
  • Van XML naar JSON, van SOAP naar REST
  • HTTP als hoeksteen van REST
  • API’s en hypermedia: geavanceerde benaderingen voor API-ontwerp
  • API Description Languages
  • Query API’s: nieuwe benadering voor het ontsluiten van data
  • Streaming API’s: nieuwe technieken voor performante API’s
 4. Ontwerp van API’s
  • Doelstellingen en richtlijnen voor het ontwerpen van API’s
  • API-stijlen
  • API’s in al hun facetten: naamgeving, formaten, woordenschat, statuscodes, rapportage van fouten, paginering, caching, locking, versioning
 5. API Management Platforms (landschap)
  • Deployment modellen: on-premise, in de cloud, hybride
  • Overzicht en positionering van de relevante spelers
  • Axway, CA, Google (Apigee), IBM API Connect, Kong, Microsoft Azure API Management, MuleSoft, Rogue Wave (Akana), SoftwareAG webMethods, TIBCO Mashery, WSO2
 6. API Beveiliging
  • Traffic management door middel van rate limiting
  • OAuth2: inleiding
  • OAuth2: ‘Authorization Code Grant’ in detail
  • OAuth2 in combinatie met mobiele toepassingen
  • OpenID Connect bouwt verder op OAuth2
  • Gebruik van handgetekend JWT token

PRIJS

Workshops zijn toegankelijk voor SAI-leden en niet-leden. SAI-leden genieten van een tariefvermindering.

Voor SAI-gewone leden en bedrijfsleden: 480 EUR (exclusief BTW)

Voor anderen: 595 EUR (exclusief BTW). Leden NGI (Nederland) genieten van het SAI-ledentarief.

In deze prijs is inbegrepen: een ruime documentatie, de verfrissingen en het diner.

Voor inschrijvingen:

https://sai.be/workshopinschrijving/10927/2019-11-18/BrusselWorking at i8c
i8c is a system integrator that strives for an informal atmosphere between its employees, who have an average age of approx 30 years old. We invest a lot of effort in the professional development of each individual, through a direct connection between the consultants and the management (no multiple layers of middle management). We are based in Kontich, near Antwerp, but our customers are mainly located in the triangle Ghent-Antwerp-Brussels and belong to the top 500 companies in Belgium (Securex, Electrabel, UCB, etc…).
Quality Assurance
i8c is committed to delivering quality services and providing customer satisfaction. That’s why we invested in the introduction of a Quality Management System, which resulted in our ISO9001:2000 certification. This guarantees that we will meet your expectations, as a reliable, efficient and mature partner for your SOA & integration projects. i8c also signed the eTIC Benelux charter, which proves our commitment to ethical service delivery.